Thẩm quyền chứng thực hợp đồng, giao dịch của UBND xã

Câu hỏi Địa bàn huyện tôi có một phòng công chứng. Người dân muốn công chứng hợp đồng chuyển nhượng quyền sử dụng đất nông nghiệp người d...

Thu phí công chứng khi ký phụ lục Hợp đồng thế chấp để định giá lại tài sản thế chấp

Câu hỏi Áp dụng theo Thông tư 08/2012/TTLT-BTC-BTP hướng dẫn về mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí công chứng tôi có câu hỏ...

Di chúc của người Hoa không biết tiếng Việt lập tại Phòng công chứng

Câu hỏi Bà nội em là người Hoa, không biết tiếng Việt. Năm 80 tuổi bà đã lập di chúc tại Phòng công chứng. Di chúc có 2 người chứng: ngườ...

Phân biệt giữa công chứng và chứng thực

Câu hỏi: Xin cho hỏi: 1. Ủy ban nhân dân  xã có được công chứng không? Tôi thấy trên một bản sao được photo copy ra và đóng dấu “BẢN SA...

Thẩm quyền yêu cầu tòa án tuyên bố văn bản công chứng vô hiệu

Câu hỏi Theo Điều 45, Luật Công chứng “Công chứng viên, người yêu cầu công chứng, người làm chứng, người có quyền, lợi ích liên quan, cơ ...

Hợp đồng tặng cho quyền sử dụng đất có phải công chứng, chứng thực không?

Câu hỏi Ba mẹ tôi đang làm thủ tục ly hôn. Trong đơn yêu cầu ly hôn có ghi rằng hai bên cùng đồng thuận ly hôn và sau khi ly hôn ba tôi (...

Trên địa bàn có Phòng công chứng thì có được chứng thực hợp đồng tại phường không?

Câu hỏi Tôi muốn hỏi, trường hợp chuyển nhượng quyền sử dụng đất vào tháng 10/2007. Lúc này luật công chứng và nghị định 79/2007 có hiệu ...

Hủy hợp đồng do Ủy ban nhân dân cấp xã chứng thực trước đây

Câu hỏi Bốn anh em tôi được cha mẹ chia cho mỗi người một mảnh đất, đã được UBND thị trấn chứng thực (trước đây UBND cấp xã có thẩm quyền...

Thủ tục công chứng hợp đồng chuyển nhượng quyền sử dụng đất

Câu hỏi Trước đây anh A nhận ủy quyền từ vợ chồng anh B và chị C, nội dung được toàn quyền sử dụng và chuyển nhượng toàn bộ thửa đất (thử...

Công chứng hợp đồng khi một trong các bên đang thi hành án phạt tù

Câu hỏi Tôi dự định nhận chuyển nhượng một mảnh đất hiện đang đứng tên hai vợ chồng nhưng người chồng lại đang chấp hành án phạt tù. Tôi...

Công chứng viên của Phòng công chứng làm thủ tục để thành lập văn phòng công chứng

Câu hỏi Tôi đang là công chứng viên của Phòng Công chứng ở tỉnh A (quyết định bổ nhiệm công chứng viên năm 1997). Nay tôi muốn xin thôi v...

Công chứng hợp đồng thể hiện bằng tiếng Việt và tiếng Trung. Công chứng hợp đồng hết hạn

Câu hỏi Doanh nghiệp chúng tôi là một doanh nghiệp thuộc sở hữu của một doanh nhân Trung Quốc, hiện nay tất cả hợp đồng mua bán của chún...

Hợp đồng có tiếng nước ngoài có được công chứng không?

Câu hỏi Theo quy định của Luật Công chứng thì tiếng nói và chữ viết dùng trong công chứng là tiếng Việt. Vậy một hợp đồng có hai thứ tiế...

"Công chứng viên có thể được hành nghề đến 65 tuổi"

Tiếp tục Chương trình phiên họp, chiều 12/3, Ủy ban thường vụ Quốc hội thảo luận về một số vấn đề lớn còn có ý kiến khác nhau của dự án Luậ...

Hà Nội yêu cầu cung cấp thông tin BĐS cho các tổ chức công chứng

Lãnh đạo TP Hà Nội yêu cầu các văn phòng đăng ký quyền sử dụng đất chia sẻ, cung cấp thông tin về bất động sản đầy đủ, kịp thời cho các tổ ...

Luật Công chứng sửa đổi sẽ có nhiều quy định tạo thuận lợi cho người dân

Dự án Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật công chứng chiều qua được trình ra Ủy ban Thường vụ Quốc hội với nhiều điểm mới quan trọng...

Bổ nhiệm công chứng viên

Câu hỏi Năm 2006, tôi công tác tại Phòng Nông nghiệp phát triển nông thôn, có bằng Trung cấp quản lý đất đai. Tôi có bằng cử nhân luật nă...

Sửa đổi Luật Công chứng: Nâng cao chất lượng hoạt động công chứng

Thảo luận về Dự thảo Luật Công chứng sửa đổi, nhiều Đại biểu Quốc hội (ĐBQH) đồng tình cao với nhiều quy định mới như về giao lại bản dịch ...

Một số điểm bất cập của Luật Công chứng năm 2006

Luật Công chứng năm 2006 được Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam khóa XI, kỳ họp thứ 10 thông qua ngày 29/1...

Quy tắc đạo đức hành nghề công chứng (ban hành kèm theo thông tư số 11/2012/TT-BTP ngày 30/10/2012 của Bộ trưởng Bộ Tư pháp)

Điều 1. Bảo vệ quyền, lợi ích Nhà nước, lợi ích hợp pháp của cá nhân, tổ chức Công chứng viên có nghĩa vụ trung thành với Tổ quốc, vì lợ...

Thông tư số 01/2014/TT-BTP ngày 03 tháng 01 năm 2014 của Bộ Tư pháp hướng dẫn tập sự hành nghề công chứng

Điều 1. Phạm vi điều chỉnh và đối tượng áp dụng 1. Thông tư này quy định về tập sự hành nghề công chứng, quản lý tập sự hành nghề công c...

Nghị định số 04/2013/NĐ-CP ngày 07 tháng 01 năm 2013 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Công chứng

Căn cứ Luật Tổ chức Chính phủ ngày 25 tháng 12 năm 2001; Căn cứ Luật Công chứng ngày 29 tháng 11 năm 2006; Theo đề nghị của Bộ trưởng ...

Thông tư liên tịch số 08/2012/TTLT-BTC-BTP ngày 19 tháng 01 năm 2012 của Bộ Tài chính – Bộ Tư pháp hướng dẫn về mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí công chứng

Điều 1. Phạm vi điều chỉnh và đối tượng áp dụng 1. Về phạm vi điều chỉnh:  Thông tư này quy định mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và s...

Thông tư số 11/2011/TT-BTP ngày 27 tháng 6 năm 2011 của Bộ Tư pháp hướng dẫn thực hiện một số nội dung về công chứng viên, tổ chức và hoạt động công chứng, quản lý nhà nước về công chứng

Điều 1. Hồ sơ đề nghị bổ nhiệm, miễn nhiệm công chứng viên 1. Sơ yếu lý lịch theo quy định tại điểm e khoản 1 và điểm đ khoản 2 Điều 18 ...